Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

WYKAZ stanowiącej własność Województwa Pomorskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 343/5 o pow. 1084 m2, obręb 58 położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00116946/2, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w WarszawieInformacje o przetargach

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Gustawa Morcinka 20

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Gustawa Morcinka 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 312/6. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 1 000 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wadium 50 000,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku

ogłoszenie o przetargu

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pucku

Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pucku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/3. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 350 000,00 zł (plus 23% podatku VAT). Wadium 17 500,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lubuczewie

Dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubuczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 9/2, nr 164 i nr 241. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 830 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 41 500,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu