Atrakcyjne nieruchomości na sprzedażWYKAZ stanowiącej własność Województwa Pomorskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 343/5 o pow. 1084 m2, obręb 58 położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00116946/2, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

Informacje o przetargach

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pucku

Ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pucku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/3. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 roku o godz.10.00  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 350 000,00 zł (plus 23% podatku VAT). Wadium 17 500,00 zł płatne w terminie do dnia 13 lipca 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lubuczewie

Dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubuczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 9/2, nr 164 i nr 241. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 830 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 41 500,00 zł płatne w terminie do dnia 13 lipca 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starogardzie Gdańskim

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/84. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 1 950 000,00 zł (plus podatek VAT wg stawki 23%). Wadium 97 500,00 zł płatne w terminie do dnia 13 lipca 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

ODWOŁANIE zaplanowanego na dzień 19 lipca 2017 roku VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gdańsku

Zarząd Województwa Pomorskiego odwołuje zaplanowany na dzień 19 lipca 2017 roku VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Ziemowita, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 61/3, nr 62, nr 63 i nr 64/2, z uwagi na konieczność wyjaśnienia przez Wojewodę Pomorskiego kwestii dotyczących m.in. przedmiotowej nieruchomości.

ogłoszenie

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie i częściach współnych budynku w Gdańsku

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293A, na działce nr 137/22, obręb 109. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza lokalu 120 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Uchwałą nr 111/IX/15 z dnia 25 maja 2015 roku Sejmik Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na obniżenie bonifikaty z 50% do wysokości 0,1% od ceny lokalu nr 1, z tego tytułu, iż budynek mieszkalny na działce nr 137/22 (w którym znajduje się ww. lokal mieszkalny) wraz z częścią tej działki leży w obrębie zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku - Lipcach wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 901. Cena jaką zobowiązany będzie zapłacić nabywca zostanie obniżona o wysokość ww. ustalonej bonifikaty. Wadium 6 000,00 zł płatne w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku

ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Polskim Gronowie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polskim Gronowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 187/3 i nr 187/4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 16 500,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 1 000,00 zł płaten w terminie do dnia 22 czerwca 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ząbrowie

Dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzdaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 361/10 i nr 361/11. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 8 000,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 800,00 zł płaten w terminie do dnia 22 czerwca 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu