Nieruchomości niezabudowane

view szablon artykułu

Niezabudowana nieruchomość w Prabutach

$Image.Atrybut_alt.getData()
UMWP

Działki nr 54/141, 54/142, 54/144, 54/147 o powierzchni 7 226 m2.

Niezabudowana nieruchomość w Prabutach

LOKALIZACJA:

województwo: pomorskie,
powiat: kwidzyński,
gmina: Prabuty,
miejscowość: Prabuty,
ulica: Kuracyjna

 

DANE PODSTAWOWE

numer działek

54/141,

54/142,

54/144,

54/147

obręb

0005

łączna powierzchnia nieruchomości

7 226 m2

numer księgi wieczystej

GD1I/00034761/4

kształt działki

nieregularny

zabudowana

NIE

media

TAK

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

BRAK

dostęp do drogi publicznej

TAK

 

Działki nr 54/141, 54/142, 54/144, 54/147 o powierzchni 7 226 m2.Nieruchomość zlokalizowana w południowej części miasta Prabuty przy ulicy Kuracyjnej , w skład której wchodzą następujące działki:

- 54/141 o pow. 0,0522 ha, użytek Bi

-54/142 o pow. 0,3865 ha, użytek Bp

- 54/144 o pow. 0,1247 ha, użytek Bp

-54/147 o pow. 0,1292 ha, użytek RV

Nieruchomość znajduje się w okolicy zabudowań towarzyszących Szpitalowi Specjalistycznemu. Działki mają nieregularny kształt , o jednolitej konfiguracji wysokościowej , nieogrodzone, niezabudowane. Na terenie nieruchomości rośnie sporo zieleni wysokiej i niskiej (drzew i krzewów),  niektóre z tych drzew o dość zaawansowanym wieku (50-60 lat)
 

 

Przez teren nieruchomości przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu:

- energia elektryczna (właściciel i gestor: Energa Operator S.A. ),

- wodociąg i kanalizacja sanitarna (właściciel: Miasto-Gmina Prabuty, gestor: PEWiK Sp.z o.o. w Prabutach),

- ciepłociąg  - jest nieużytkowany , nie widnieje w ewidencji właściciela pobliskiej kotłowni.

Działki nr 54/141,54/142,54/144, 54/147 nie jest położona :

na obszarach terenów górniczych, parków narodowych, morskiego pasa nadbrzeżnego ( w tym pasa ochronnego i pasa technicznego), morskim znajdującym się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich ( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 33 poz. 179.)


Działki nr 54/141, 54/142, 54/144, 54/147 nie graniczy :

z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, nie znajdują się też na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maj 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287).