Nieruchomości niezabudowane

Niezabudowana nieruchomość w Prabutach przy ulicy Kuracyjnej

Prabuty
UMWP

Działki nr 54/141, 54/142, 54/147 o powierzchni 5 979 m2.

Niezabudowana nieruchomość w Prabutach

LOKALIZACJA:

województwo: pomorskie,
powiat: kwidzyński,
gmina: Prabuty,
miejscowość: Prabuty,
ulica: Kuracyjna

 

DANE PODSTAWOWE

numer działek

54/141,

54/142,

54/147

obręb

0005

łączna powierzchnia nieruchomości

5 979 m2

numer księgi wieczystej

GD1I/00034761/4

kształt działki

nieregularny

zabudowana

NIE

media

TAK

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

dla działki nr 54/147 TAK

dla działek 54/141 i 54/142 BRAK

dostęp do drogi publicznej

TAK

 

Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy kompleksu Szpitala Specjalistycznego w południowej części Prabut, na wschód od ulicy Kuracyjnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa towarzysząca zabudowie oddziałów specjalistycznych – kotłownia, magazyny, zabudowa mieszkaniowa oraz zieleń parkowa i tereny niezabudowane.

Przez teren działek przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, ciepłociąg.

Działki nr 54/141, nr 54/142 i nr 54/147 posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność gruntową swobodnego przechodu i przejazdu przez działki gruntu nr 54/13 i 54/145. Informacje o powyższych uprawnieniach zostały zamieszczone i opisane w Dziale I-Sp księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości.

W Dziale III księgi wieczystej nr GD1I/00034761/4 znajduje się pięć wpisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych, które zgodnie z treścią ww. księgi wieczystej dotyczą służebności gruntowych przechodu i przejazdu przez działki nr 67/12 i nr 54/183 oraz służebności przesyłu odnoszącej się do wodociągu na działce nr 54/181, nie mniej jednak znajdują się one w tej księdze wieczystej.

view szablon artykułu