Nieruchomości niezabudowane

view szablon artykułu

Niezabudowana nieruchomość w Ząbrowie gm. Stare Pole

$Image.Atrybut_alt.getData()
UMWP

Niezabudowana nieruchomość w  Ząbrowie gm. Stare Pole

LOKALIZACJA:

województwo: pomorskie,
powiat: malborski,
gmina: Stare Pole,
miejscowość: Ząbrowo.

 

DANE PODSTAWOWE

numer działek

361/10,

361/11,

361/13

obręb

 

łączna powierzchnia nieruchomości

3 287 m2

numer księgi wieczystej

GD1M/00055498/6

kształt działki

regularny

zabudowana

NIE

media

TAK

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

TAK

dostęp do drogi publicznej

TAK

 

Działki nr 361/10, 361/11 i 361/13 położone są we wsi Ząbrowo w gminie Stare Pole , na obszarze Żuław Elbląskich. Ząbrowo to wieś rolnicza w północno – wschodniej części gminy nad rzeką Nogat z przewagą gospodarstw rodzinnych. Od zachodu sąsiaduje z obrębem Kolonia Kaczynom, od północy okolony jest rzeką Nogat, od południa graniczy w części z drogą krajową nr 22, z obrębem Fiszewo oraz gminą Gronowo Elbląskie.

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębię Ząbrowo, w gminie Stare Pole w skład której wchodzą działki :

  • 361/10 o pow. 0,0072 ha , użytek B
  • 361/11 o pow. 0,2223 ha , użytek B i W
  • 361/12 o pow. 0,0992 ha, użytek B i W

Kształt dość regularny, o jednolitej konfiguracji wysokościowej. Działki są niezabudowane częściowo ogrodzone- głównie siatka stalową na słupkach betonowych prefabrykowanych umieszczonych bezpośrednio w gruncie. Ogrodzenie przebiega na działkach 361/11 i 361/13 wzdłuż zewnętrznych granic działek , natomiast na działce nr 361/10- wzdłuż dłuższych boków. Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa w większości owocowe oraz krzewy. Na działce nr 361/11 jest postawiony słup energetyczny. Wzdłuż skrajnie wschodniej i zachodniej granicy znajduje się rów melioracyjny. Na terenie działki nr 361/13 znajduje się nietrwale związana z gruntem wiata, obita płytami eternitu, natomiast na działce 361/11 znajduje się niewielki drewniany obiekt gospodarczy bez fundamentu.

Działki leża w sąsiedztwie działek zabudowanych , uzbrojonych w następujące sieci :

  • energia elektryczna,
  • wodociąg.