Nieruchomości zabudowane w Prabutach

działki 54/181, 54/182

Zabudowana nieruchomość w Słupsku przy ulicy Mikołaja Kopernika

Atrakcyjna nieruchomość w Słupsku stanowiąca działki nr 311, 312/36,312/37, 312/38, 312/39 i 312/40pod inwestycję

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pucku dz. nr 52/3

Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku, oznaczonej jako działka nr 52/3 o pow. 2.294 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości: 399 000,00 zł (plus podatek VAT wg stawki 23%). Wadium : 19 950,00 zł  płatne w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu).

ogłoszenie o przetargu

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gdańsku przy ul. Ziemowita

Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Ziemowita oznaczonej w ewdiencji gruntów jako działki nr 61/3 o pow. 1.632 m2, nr 62 o pow. 18 m2, nr 63 o pow. 40 m2 i nr 64/2 o pow. 26 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 500 000,00 zł (plus 23% podatku VAT). Wadium : 75 000,00 zł  płatne w terminie do dnia 23 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starogardzie Gdańskim dz. 5/84

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim, oznaczonej jako działka nr 5/84 o pow. 55.702 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 950 000,00 zł (plus podatek VAT wg stawki 23%). Wadium : 97 500,00 zł  płatne w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu).

ogłoszenie o przetargu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Słupsku przy ul. Morcinka

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku, przy ul. Gustawa Morcinka 20, oznaczonej w ewdiencji gruntów jako działka nr 312/6 o pow. 2.696 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 300 000,00 zł ( sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium : 65 000,00 zł  płatne w terminie do dnia 23 lutego 2017 r.

ogłoszenie o przetargu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzdaż nieruchomości gruntowej położonej w Starym Polu dz. 333

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Starym Polu, oznaczonej w ewdiencji gruntów jako działka nr 333 o pow. 329 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości: 6 000,00 zł ( sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium : 300,00 zł  płatne w terminie do dnia 16 lutego 2017 r.

ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 293A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie i w częściach wspólnych w budynku w wysokości 23/100 zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Trak Św. Wojciecha 293A na działce nr 137/22. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości: 133 253,00 zł ( sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium : 6 700,00 zł  płatne w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

ogłoszenie o przetargu