Nieruchomości niezabudowane

Niezabudowana nieruchomość w Gontach

$image_alt
UMWP

Atrakcyjna nieruchomość w Gontach gmina Prabuty działka nr 174/25

Niezabudowana nieruchomość w Gontach

LOKALIZACJA:

województwo: pomorskie,
powiat: kwidzyński,
gmina: Prabuty,
miejscowość: Gonty,

 

DANE PODSTAWOWE

numer działek

174/25

obręb

0004

łączna powierzchnia nieruchomości

6069 m2

numer księgi wieczystej

GD1I/00043064/4

kształt działki

nieregularny

zabudowana

NIE

media

TAK

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

TAK

dostęp do drogi publicznej

TAK

 

Niezabudowana działka nr 174/25 położona w miejscowości Gonty, gmina Prabuty. Działka położona jest na terenie, dla którego aktualnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest w przeważającej części na terenie indywidualnej zabudowy rekreacyjnej i terenie zabudowy usługowej związanej z obsługą rekreacji, w mniejszej części na terenie drogi wewnętrznej. Działka nr 174/25 położona jest w miejscowości Gonty w północno – środkowej części gminy Prabuty, w powiecie kwidzyńskim. Miejscowość Gonty zwłaszcza jej wschodnia część, posiada walory rekreacyjne – w szczególności z uwagi na znajdujące się po wschodniej stronie miejscowości Jezioro Dzierzgoń.  W najbliższym otoczeniu działki znajdują się tereny zabudowy gospodarczej, tereny leśne i tereny komunikacyjne. W odległości ok. 100 m od południowej części działki znajduje się Jezioro Dzierzgoń.  Powierzchnia działki nr 174/25 wynosi 6069m2. Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery L.  Teren z deniwelacjami. Skarpa przy południowo-wschodniej granicy działki. Zagłębienie terenu na fragmencie działki stanowiący teren podmokły sklasyfikowany w ewidencji gruntów jaki nieużytek . Działka zasadniczo o wystawie południowej. Teren działki nie jest użytkowany poza jej południowo-wschodnią częścią, która stanowi sad owocowy. W zachodnie części działki grunt porośnięty jest zwartym drzewostanem.

Dostępność do sieci uzbrojenia terenu :

  • sieć energetyczna,
  • sieć wodociągowa. 
view szablon artykułu