Wykaz nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50,  przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, przeznaczonej do oddania w najem

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.