Departament Majątku i Geodezji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

 

Kontakt:
tel. (58) 32-68-640
fax (58) 32-68-643
e-mail: dmg@pomorskie.eu

 

Adres:
ul. Rzeźnicka 58
80-822 Gdańsk

 

Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Andrzej Kondracki
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. NIERUCHOMOŚCI
Beata Zarębska-Cieślewicz
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. INWESTYCJI
Alicja Stefanowska
 

Struktura departamentu