Informacje o przetargach

XII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lubuczewie

Dwunasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubuczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 9/2, nr 164 i nr 241. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 750 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 37 500,00 zł płatne w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starogardzie Gdańskim

Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/84. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 1 500 000,00 zł (plus podatek VAT wg stawki 23%). Wadium 75 000,00 zł płatne w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w Strzelinie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Strzelinie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 170/2, nr 170/6 i nr 170/7. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 1 800 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wadium 90 000,00 zł płatne w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Polskim Gronowie

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polskim Gronowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 187/3 i nr 187/4. Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 15 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 750,00 zł płatne w terminie do dnia 03 listopada 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tczewie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzdaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 89/1 i nr 89/3. Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 157 300,00 zł plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium 8 000,00 zł płatne w terminie do dnia 08 listopada 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kalwie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miesjcowości Kalwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 169/1, nr 169/2 i nr 169/6. Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 18 600,00 zł plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium 2 000,00 zł płatne w terminie do dnia 03 listopada 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Ostrowie

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ostrowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. działka nr 130/1 wraz z udziałem w wysokości 1/4 w prawie własności działki nr 130/5

2. działka nr 130/2 wraz z udziałem w wysokości 1/4 w prawie własności działki nr 130/5

3. działka nr 130/3 wraz z udziałem w wysokości 1/4 w prawie własności działki nr 130/5

4. działka nr 130/4 wraz z udziałem w wysokości 1/4 w prawie własności działki nr 130/5

Przetargi odbędą się w dniu 08 listopada 2017 roku o godz.: 1)  10.15; 2) 10.30; 3) 10.45; 4) 11.00; w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości: 1) 165 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT); 2) 130 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT); 3) 140 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT); 4) 135 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wadium: 1) 8 250,00 zł; 2) 6 500,00 zł; 3) 7 000,00 zł; 4) 6 750,00 zł zł; płatne w terminie do dnia 03 listopada 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym w Gdańsku

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 44,70 m2, wraz z udziałem w wysokości 23/100 w gruncie (działka nr 137/22) i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293A. Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 90 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - Sejmik Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na obniżenie bonifikaty z 50% do wysokości 0,1% od ceny lokalu nr 1 z tego tytułu, że budynek mieszkalny na działce nr 137/22 (w którym znajduje się zbywany lokal mieszkalny) wraz z częścią tej działki leży w obrębie zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków. Wadium 4 500,00 zł płatne w terminie do dnia 07 listopada 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu