XI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lubuczewie

Jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubuczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 9/2, nr 164 i nr 241. Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 830 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 41 500,00 zł płatne w terminie do dnia 28 września 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starogardzie Gdańskim

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/84. Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2017 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 1 700 000,00 zł (plus podatek VAT wg stawki 23%). Wadium 85 000,00 zł płatne w terminie do dnia 28 września 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Polskim Gronowie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polskim Gronowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 187/3 i nr 187/4. Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 16 500,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 1 000,00 zł płatne w terminie do dnia 01 sierpnia 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ząbrowie

Dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzdaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 361/10 i nr 361/11. Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 7 000,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 700,00 zł płatne w terminie do dnia 01 sierpnia 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Kwidzynie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kwidzynie przy ulicy Żwirowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 126 i nr 127. Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 327 500,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wadium 16 375,00 zł płatne w terminie do dnia 01 sierpnia 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Kwidzynie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kwidzynie przy ulicy Żwirowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 12/2 i nr 14/49. Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2017 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 374 100,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wadium 18 705,00 zł płatne w terminie do dnia 01 sierpnia 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gdańsku

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych w budynku w wysokości 23/100 zlokalizowanym w Gdańsku przy ul.Trakt Św. Wojciecha 293A na działce nr 137/22, obręb 109. Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza 110 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Z uwagi, że budynek mieszkalny na działce nr 137/22 wraz z częścią tej działki leży w obrębie zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku-Lipcach wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 901 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku (obecnie pod numerem 1050) - Sejmik Województwa Pomorskiego wraził zgodę na obniżenie bonifikaty z 50% do 0,1% od ceny lokalu nr 1. Cena jaką zobowiązany będzie nabywca zostanie obniżona o wysokość ww. ustalonej bonifikaty.

ogłoszenie o przetargu