Sprzedaż nieruchomościWYKAZ stanowiącej własność Województwa Pomorskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 343/5 o pow. 1084 m2, obręb 58 położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00116946/2, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w WarszawiePuck, dz. nr 52/3

Nieruchomość niezabudowana położona w Pucku

Gdańsk, ul. Ziemowita

Niezabudowana nieruchomość gruntowa w Gdańsku przy ul. Ziemowita


Niezabudowana nieruchomość w miejscowości Ostrowo gmina Władysławowo

Atrakcyjne cztery działki pod zabudowę, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji blisko morza

Niezabudowana nieruchomość w Gontach

Atrakcyjna nieruchomość w Gontach gmina Prabuty działka nr 174/25

Niezabudowana nieruchomość gruntowa w Prabutach przy ulicy Sanatoryjnej

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa działka nr 54/137

Niezabudowana nieruchomość w Ząbrowie gm. Stare Pole

działki nr 361/10, 361/11Pałac w Lubuczewie

Atrakcyjna nieruchomość położona w miejscowości Lubuczewo, gm. Słupsk

Niezabudowana nieruchomość w Prabutach przy ulicy Kuracyjnej

Działki nr 54/141, 54/142, 54/147 o powierzchni 5 979 m2.